2019

06/201401/2005

jenanwalt.de

Kanzlei für Bau- und Immobilienrecht

Website der Rechtsanwaltskanzlei SUFFEL & KOLLEGEN.
 • Design + Programmierung
 • Redaktionssystem: Redaxo 5
 • Google Fonts (Schrift), Fontawesome (Icons)
 • Bootstrap, jQuery, Modernizr

Launch > 2019 Layout + Programmierung = indole.de_sign _ Redaktionssystem Redaxo 4.3 - Open Source Content Management System

referenz
85
Anwalt
Kanzlei
SUFFEL & KOLLEGEN
JenAnwalt
Kanzlei
Rechtsanwalt
Jena

Relaunch 2019

 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de

Relaunch 2014

 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de

Layout + Programmierung = indole.de_sign
Redaktionssystem Redaxo 4.6.0 
Open Source Content Management System 
http://redaxo.de

Responsive CSS Framework
Gumby 2.6 - A Flexible + JQuery + Flexslider

Launch 2004

 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de
 • jenanwalt.de